TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ năm - 03/03/2016 09:36
  •  

Thi sinh viên giỏi SQL Server

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
KHOA ĐIỆN TỬ  TIN HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
NỘI DUNG THI SINH VIÊN GIỎI LÝ THUYẾT
Năm học 2015 – 2016
CHỦ ĐỀ: SQL SERVER
I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI
Là các sinh viên có năng lực thực hiện nội dung thi, có kết quả rèn luyện xếp loại từ khá trở lên, tính đến thời điểm thi không vi phạm kỷ luật.
II. HƯỚNG DẪN THI SINH VIÊN GIỎI
1. Nội dung thi
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thông tin của hệ thống được mô tả chi tiết, các đối tượng tham gia, các thông tin cần thiết, các hoạt động nghiệp vụ. Từ đó, sinh viên nghiên cứu và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu. Sinh viên xây dựng các bảng và sử dụng kiến thức về chuẩn hóa dữ liệu nhằm chuẩn hóa các bảng vừa thiết kế. Các bảng sau khi được chuẩn hóa sẽ được thiết lập quan hệ.
Các hệ thống như: Quản lý thư viện, quản lý nhân sự, quản lý sinh viên, quản lý lương, quản lý điểm,...
- Truy vấn cơ sở dữ liệu
- Truy vấn thêm: Thêm bản ghi, thêm trường mới cho bảng.
- Truy vấn chỉnh sửa: Chỉnh sửa một trường trong bảng, trỉnh sửa liên kết giữa các bảng.
- Truy vấn xóa: Thực hiện xóa 1 hoặc nhiều bản ghi; xóa trường dữ liệu.
- Truy vấn tìm kiếm: Thực hiện tìm kiếm dữ liệu dựa theo thông tin của một trường, cách tìm tương đối hoặc tìm chính xác.
- Kỹ thuật Trigger
- Sử dụng Trigger để ràng buộc trọn vẹn cơ sở dữ liệu
- Sử dụng Trigger cho tham chiếu toàn vẹn động
- Tạo ra các quy tắc toàn vẹn dữ liệu động.
2. Phương thức đánh giá
- Cơ sở dữ liệu phải đáp ứng một số yêu cầu sau:
- Thiết kế được các bảng theo mô tả.
- Các bảng cần có đủ các trường dữ liệu, các trường đúng kiểu dữ liệu.
- Các bảng cần được chuẩn hóa, không có sự dư thừa dữ liệu.
- Tạo được liên kết giữa các bảng.
- Xác định chính xác khóa chính, khóa phụ.
- Viết được câu lệnh thực hiện việc thêm, sửa, xóa với các bản ghi.
- Viết được câu lệnh tìm kiếm chính xác, tương đối theo yêu cầu cụ thể.
- Kiểm soát được các trường hợp tham chiếu, ràng buộc trọn vẹn cơ sở dữ liệu (sử dụng trigger).

- Biểu điểm
STT Tiêu chí Điểm chuẩn
1 Thiết kế được đủ các bảng 20
2 Các bảng có đủ các trường, kiểu dữ liệu của các trường
tối ưu.
25
3 Tạo liên kết giữa các bảng 10
4 Thực hiện truy vấn dữ liệu 30
5 Sử dụng Trigger 15
  Tổng 100
3. Yêu cầu đạt được
Sinh viên được công nhận sinh viên giỏi cấp khoa khi tổng điểm bài thi phải đạt ≥ 85 điểm trở lên
 Từ khóa: sinh viên, nội dung
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây