TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ hai - 10/12/2018 10:36
  •  

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Hoạt động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) là một trong những hình thức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để CBCCVC, NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các hành vi gây mất đoàn kết; ổn định, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng phát triển.

Trong những năm qua, công đoàn khoa Điện tử - Tin học nói riêng, công đoàn trường Đại học Sao Đỏ nói chung luôn quan tâm triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, của bộ Công thương về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và ngày càng đi vào nề nếp. Công đoàn khoa đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức, chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, tổ chức hội nghị CBCC, VC theo đúng quy định. Các cá nhân công đoàn viên trong khoa ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò, tác dụng của việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức hội nghị CBCC, VC trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Các công đoàn  ý thức hơn về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Kết quả thể hiện trong đánh giá xếp loại viên chức hàng tháng các cá nhân đều xếp loại hoàn thành trở lên, có một số đồng chí có nhiều tháng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như đồng chí Phúc, Kiên, Diệp, Khánh. Việc đánh giá đơn vị hàng quý hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu chất lượng và đặc biệt tại hội nghị CBCC, VC theo năm kế hoạch. Quá trình tổ chức hội nghị CBCC, VC được chuẩn bị chu đáo, ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với chủ tịch công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; chuẩn bị nội dung, kinh phí, các điều kiện và phân công cụ thể, phân rõ trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Tại hội nghị, thực hiện công khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên; kế hoạch công tác, hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý sinh viên,... các nội quy, quy chế; kinh phí hoạt động hàng năm; việc trích lập và sử dụng các quỹ; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vi; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ... Cán bộ, CNVCLĐ phát huy dân chủ, trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến tìm các biện pháp, giải pháp xây dựng cơ quan đơn vị không ngừng phát triển.
Có thể khẳng định Hội nghị CBCC, VC trong những năm qua đã được quan tâm tổ chức, thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thông qua hội nghị, trí tuệ tập thể được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người sử dụng lao động trong công tác quản lý, điều hành không ngừng được nâng cao; cán bộ, CNVCLĐ ý thức hơn về trách nhiệm, hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các ý kiến, kiến nghị, chế độ chính sách của cán bộ, CNVCLĐ được kịp thời giải quyết và quan tâm thực hiện; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp trong lao động được hạn chế; các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu được phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình tình hình, sát với thực tế, được tóm tắt thành nghị quyết hành động và cụ thể hóa thành mục tiêu chất lượng hàng năm của mỗi đơn vị.
Qua tổng kết cuối năm học 2017 – 2018 kết quả phân loại giảng viên: có 16/16 GV được phân loại, loại Giỏi 13/16 GV = 81.3%, loại Khá 03/16 GV = 18.7%.  06 thầy cô đủ điều kiện được xét chọn và công nhận GVDG cấp cơ sở năm học 2017 - 2018. Tổ chức tốt hội thi GVDG: 02 GV tham gia Hội thi (1 đạt giải ba + 1 KK. Đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018: Có 8/9 đề tài NCKH của GV, SV được công nhận với 3/8 đề tài xếp loại xuất sắc, 5/8 đề tài xếp loại đạt.  Chế tạo 4 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ KHKT nhà trường: 1 Ba; 1 giải khuyến khích. Tổ chức chế tạo 1 đội robocon dự thi và vượt qua vòng loại khu vực miền bắc tham gia vòng chung kết toàn quốc. Tham gia đầy đủ các hoạt động do khoa, nhà trường phát động và tổ chức. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Các hoạt động trong phong trào học tập, thể thao văn nghệ: Khoa đạt giải 3. Hoạt động nổi bật: Các hoạt động giao lưu. Năm học 2017-2018: Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được tặng bằng khen của Bộ Công Thương, Công Đoàn Công Thương. 3 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 cá nhận được tặng bằng khen của bộ công thương và công đoàn công thương. Về tuyển sinh cũng đạt được kết quả khích lệ: Trường kết nghĩa có nhiều tí sinh nhập học như trường THPT Lê Chân 16 (11) sinh viên nhập học, trường THPT Đông Triều 6 (10) sinh viên nhập học, trường PTTH Quang Thành 11 (4)  sinh viên nhập học. 17 Giáo viên trong khoa đã có hồ sơ đăng ký với tổng số 30 hồ sơ, 22 sinh viên đến nhập học. Các đồng chí có kết quả tuyển sinh tốt: Diệp 4; Khánh 4, Ngọc 3...
Những kết quả trên có được là do các thành viên công đoàn đã nhận thức được vai trò của phương hướng trong hội nghị, gắn với nhiệm vụ cá nhân và đặc biệt dưới sự lãnh đạo của cán bộ công đoàn, lãnh đạo khoa, chi bộ và đoàn thanh niên trong khoa đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong mỗi giai đoạn của khoa và Nhà trường.
Không một hoạt động nào được lượng giá chính xác nếu thiếu vai trò của kiểm tra, đánh giá. Thiết nghĩ, để công đoàn trong nhà trường phát huy hơn nữa vai trò và hoạt động hiệu quả hơn, rất cần sự đồng hành sát sao của ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung của nghị quyết, góp phần thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ mà hội nghị CBCC, VC khoa đã đề ra ./.

Tác giả bài viết: GV. Phạm Thị Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây