TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ bảy - 25/03/2017 23:24
  •  

Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)

Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt nam. Vai trò của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của Đất nước.
Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong những năm tháng bôn ba đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng vai trò của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.. Vì vậy vai trò của Thanh niên luôn được Người quan tâm xây dựng.  Khi những điều kiện chuẩn bị cho việc thành lập một tổ chức cách mạng đã sẵn sàng. Cuối tháng 3 Đảng chủ trương thống nhất các tổ chức TN thành Đoàn TNCS Đông Dương nhằm thu hút TN phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản Chủ nghĩa.Vì vậy  năm 1931 dù từ nước ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho TW Đảng, nhắc nhở việc thống nhất nhanh chóng các tổ chức Thanh niên. Trong những ngày đất nước còn chiến tranh gian khổ, thanh niên đã thể hiện được vai trò của mình là đội quân tiên phong trong các phong trào đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Ban đầu các phong trào đấu tranh diễn ra một cách tự phát với quy mô nhỏ rồi sau đó phát triển một cách tự giác với sự xuất hiện của nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên. Với sự lớn mạnh về lực lượng và sự hoạt động có tổ chức các phong trào diễn ra ngày càng sôi nổi và mạnh mẽ hơn. Trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh đó, vào mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành thời gian bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta đáp ứng được nguyện vọng của đa số thanh niên yêu nước. Để ghi nhận vài trò, sự đóng góp của đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày hội, ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.
    Từ ngày 26/3/1931 đến nay, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng.
      Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
      Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
      Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
      Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
      Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
      Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
      Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, với nhiều thế hệ thanh niên yêu nước đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội, lập nên những chiến công xuất sắc đã thể hiện được tầm quan trọng của tổ chức đoàn, bản lĩnh và tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam.
Nhiều thập kỷ đã trôi qua, biết bao thế hệ TNVN đã nối vòng tay lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng… hết lòng phục vụ nhân dân. Dũng cảm trong chiến đấu, luôn học tập lao động hết mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đoàn ta đã được mang những cái tên khác nhau, trong những thời kì khác nhau. Để mỗi thời kỳ phù hợp với mỗi nhiệm vụ mang tính lịch sử. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xứng đáng là đội hậu bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức của  những người Cộng sản trẻ tuổi, có sức khỏe, có lí tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Trải qua 86 năm hoạt động kể từ khi được thành lập (26/ 03/ 1931 đến 26/ 03/ 2017), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thể hiện được vai trò và vị trí của mình, xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
h2
h3
Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Sao Đỏ
Ngày nay, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai, sự bành trước của các quốc gia tư bản chủ nghĩa trên mặt trận kinh tế và quân sự, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam trong việc định hướng lý tưởng, giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Đoàn đã động viên đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học, đi đầu trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa xã hội, trung thành với sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mới quan trọng cho Đảng

Tác giả bài viết: GV. Phạm Thu Hiếu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây